FETISH BEAT je umetnost, a ne zabava. Nije za lenje umove. Pesme su nastale iz autentičnih emocija. Otrgnute s mukom. Nisu naručene ili kupljene. Izdavanje nosača zvuka krajem prve dekade XXI veka, kada bestelesna informacija kruži netom i plejerima, je već samo po sebi vrsta art performansa. Želeli smo da tako bude. Uz prateću, vanserijski dizajniranu knjigu od 44 strane, sa tekstovima i fotografijama, Sintetika je album za sladokusce, diskofile, ozbiljne kolekcionare i teške zavisnike. Ako još imate ili ste ih tek nabavili od tehno-antikvara, dobre, starinske stereo uređaje (vintage varijanta, baš kao i fully fashioned stockings, čiji žareći dodir otvara vrata percepcije), odvrnite ih do plafona, i čućete bar pola magije više. Alternativa su komforne slušalice u tišini noći. U mraku. I potpuna pažnja. Povratak dubokom iskustvu, tajnama koje leže iza muzike i reči, sa druge strane zvuka.

Home | News | Discography | Timeline & People | Photos & Videos
The Important Stuff | Media | Store | Send mail
Copyright © 2011-2018 Fetish Beat. All rights reserved.