Danas mi je rođendan

Za svećice na torti više nema mesta

Živim sa tatom i mamom

U malom stanu nema više mesta

 

Za mene nema, nema mesta

Mene nema, nema mesta

Mene nema

Radim glupi posao

Neću gazdi da se smeškam

Sad sam višak radnika

Za mene ovde nema više mesta

 

Zemlja u tranziciji

Puna novih bogataša

I njihovih skupih kola

I njihovih žena s decom

Ali stiže epidemija

Smrtnost 90 posto

Stiže Epidemija

Napraviće puno mesta

 

Za mene

Home | News | Discography | Timeline & People | Photos & Videos
The Important Stuff | Media | Store | Send mail
Copyright © 2018 Fetish Beat. All rights reserved.