Kako je lep dan, radioaktivan

Kako je lep dan, radioaktivan

 

Sanjao sam noćas čudan san, mama

Video sam kako nestajem

Vatre sa neba pale me, mama

Dok crvena sunca izlaze

Sanjao sam noćas čudan san, mama

Po nama pada crni prah

Topi se beton, ključa dim, mama

I tako, tako me je strah

 

Sanjao sam noćas čudan san, mama

Video sam kako nestajem

Video sam tebe u tom snu, mama

Video sam kako nestaješ

Home | News | Discography | Timeline & People | Photos & Videos
The Important Stuff | Media | Store | Send mail
Copyright © 2018 Fetish Beat. All rights reserved.