Kao svitak crne svile

Bačene sa prozora

Kao šaka suvog lišća

Nošena od vetrova

 

Ona

U dušu mi ušetala

 

Nit je noć, nit je dan

Hteo bih sad da znam gde je

Dal nad njom mesec mlad

Dok drumom korake seje

 

Kao dodir mokrog peska

Ljubljenog od talasa

Kao šapat malih tajni

Palih s njenih usana

 

Kao svitak crne svile

Home | News | Discography | Timeline & People | Photos & Videos
The Important Stuff | Media | Store | Send mail
Copyright © 2018 Fetish Beat. All rights reserved.