Sjaj zvezda curi u bojama

San rukom kazuje put

Spojene naše senke

Mi smo opet zajedno

 

I kao da sam čuo

Da si me pitala

Na šta miriše noć

Čija je ovo obala

Odakle dolazi leto?

 

Daj ruke vazduhom plovimo

Ljubav pred nama kroz svet

Slušam tvoj dah u mraku

Mi smo opet zajedno

Home | News | Discography | Timeline & People | Photos & Videos
The Important Stuff | Media | Store | Send mail
Copyright © 2018 Fetish Beat. All rights reserved.